Samhällspassion
SPECIALAVSNITT: Caroline Andersson - Ledarskap i en föränderlig tid

SPECIALAVSNITT: Caroline Andersson - Ledarskap i en föränderlig tid

June 20, 2022
 
I november 2021 blev Governos VD Caroline Andersson utsedd till årets VD i ka­te­go­rin små företag. I det här avsnittet djupdyker vi i det ledarskap som präglar Governo som bolag och - förstås - vilka frågor kring ledarskap som kommer vara viktiga för offentlig sektor framåt.
Leif Denti och Karin Hovlin - Innovation och mod (fyra år senare)

Leif Denti och Karin Hovlin - Innovation och mod (fyra år senare)

October 26, 2021

Det är dags för ännu ett kärt återbesök i Samhällspassion! Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet, och Karin Hovlin, partner och konsult hos oss på Governo, är på plats i poddstudion och tillsammans djupdyker vi än en gång i ämnet innovation. Har Sverige tagit några viktiga kliv sen vi spelade in förra avsnittet på detta tema hösten 2017? Vad är det första steget som man behöver ta för att kunna jobba mer med innovation? Och vilka är Karins och Leifs viktigaste spaningar inför framtiden?

Caroline Andersson - De viktigaste lärdomarna från pandemin

Caroline Andersson - De viktigaste lärdomarna från pandemin

July 1, 2021

I Samhällspassion har vi de senaste fyra åren lyft några av samhällets svåraste utmaningar. Vi har pratat om vårdens kontinuitetsutmaningar, behovet av samverkan och potentialen i AI och digitalisering. Men lite visste vi om den enorma utmaning som slog till i första delen av 2020 och som i mångt och mycket kom att förändra hur vi ser på samhället, arbetslivet och kanske till och med oss själva. I det här avsnittet gästas vi av Governos grundare och VD Caroline Andersson. Vi pratar om krisens påverkan på samhället, offentlig sektors viktigaste lärdomar, konsultvardagen och arbetslivet framåt och - inte minst - hur långt vi kommit med Axel Oxenstierna 2.0

Niklas Eklöf - Den stora omställningen till en god och nära vård

Niklas Eklöf - Den stora omställningen till en god och nära vård

April 29, 2021

Är du nyfiken på nära vård och hur det går med den stora omställning som sker i regioner och kommuner? I det här avsnittet delar vår nya kollega Niklas Eklöf med sig av erfarenheterna och lärdomarna från sina år i utredningen om en god och nära vård. Vi benar ut begreppen och vad de innebär för den enskilda patienten, om det finns en särskild god och nära vård för barn och unga och vilka som är de viktigaste verktygen för att lyckas i omställningen.

Gabriel Wikström - Från ord till handling i arbetet med Agenda 2030

Gabriel Wikström - Från ord till handling i arbetet med Agenda 2030

June 4, 2020

I vårens andra avsnitt av Samhällspassion intervjuar vi Gabriel Wikström, Sveriges nationella samordnare för Agenda 2030. Samordnarens uppdrag är i stora drag att stötta de olika aktörernas arbete med Agenda 2030 genom att främja och stärka samverkan.

I avsnittet delar Gabriel med sig av sina tankar om vad som krävs för att gå från ord till handling i arbetet med Agenda 2030. Vi pratar bland annat om hur vi behöver tänka kring uppföljning av de globala målen ur ett helhetsperspektiv, vilka områden som Sverige behöver jobba mer med framöver och hur man egentligen får till den samverkan som är så viktigt i arbetet med Agenda 2030.

På grund av rådande omständigheter genomförs intervjun via telefon. Vi hoppas att ni kan ha överseende med hur ljudkvalitén påverkas av detta i avsnittet.

KOMET:s Jon Simonsson - Så blir Sverige ledande inom ansvarsfull digitalisering

KOMET:s Jon Simonsson - Så blir Sverige ledande inom ansvarsfull digitalisering

April 28, 2020

Efter en paus i poddandet så startar vi vårsäsongen med att intervjua KOMET:s, kommittén för teknologisk innovation och etiks, ordförande Jon Simonsson. Kommittén har i uppdrag att lyfta utmaningar som kommer med den tekniska utvecklingen samtidigt som de ska snabba på användningen av ny teknik.

Det blev ett intressant samtal om hur Sverige ligger till på innovationsområdet, hur kommittén har tagit sig an sitt uppdrag och vilka avväganden som behöver göras när offentlig sektor vill testa nya tekniska lösningar. Vi konstaterar att offentlig sektor behöver våga testa mer – men hur ska det gå till och behöver den nationella nivån göra mer för att skapa rätt förutsättningar?  

Andreas Werr och Karin Lönn - Kollektiv förmåga att lösa samhällets svåraste utmaningar

Andreas Werr och Karin Lönn - Kollektiv förmåga att lösa samhällets svåraste utmaningar

July 1, 2019

De stora samhällsutmaningarna blir av alltmer komplex karaktär och ställer allt större krav på involvering av många olika kompetenser. Samverkan har varit på offentlig sektors agenda i många år, men när komplexiteten ökar krävs det ofta mer än måldokument och överenskommelser - det krävs samarbetsskickliga individer. I detta avsnitt diskuterar vi, tillsammans med Andreas Werr och Karin Lönn, samarbete och de utmaningar som kommer med samarbete. Varför är det ofta så svårt att samarbeta? Vad är det som gör att vissa grupper fungerar bättre än andra? Och vad kan man göra för att öka den kollektiva intelligensen i organisationer?

Är du intresserad av Partsrådets satsning på ett hållbart arbetsliv som Andreas pratar om i avsnittet? Mer information hittar ni här: www.hallbartarbetsliv.nu/

RISE:s Anna-Karin Stoltz Ehn - Ett samhälle anpassat för mänskliga värden

RISE:s Anna-Karin Stoltz Ehn - Ett samhälle anpassat för mänskliga värden

May 23, 2019

Under det senaste århundradet har samhällets mått för att mäta välstånd utgått från ekonomiskt tillväxt. Flera faktorer som klimatförändringarna, de växande ekonomiska klyftorna och den ökade psykiska ohälsan har bidragit till att detta perspektiv nu utmanas. Nya Zeeland leder utvecklingen och har som ambition att definiera landets välstånd med värden som godhet, empati och välmående. I det här avsnittet intervjuas Anna-Karin Stoltz Ehn, projektledare på RISE, om vad som aktualiserar frågan just nu, hur vi istället kan mäta värde och på vilket sätt de tagit sig an frågan i stadsbyggnadsprojektet SIGURD.

Göran Lindsjö - AI som möjliggörare för framtidens samhälle

Göran Lindsjö - AI som möjliggörare för framtidens samhälle

April 11, 2019

I detta avsnitt återbesöker vi ett ämne som vi tidigare diskuterat i Samhällspassion. Göran Lindsjö, associerad konsult på Governo, gästar och berättar om artificiell intelligens som möjliggörare för framtidens samhälle.

Vi kan se att diskussionen om AI har rört sig från att fokusera på vad AI är till hur vi kan tillämpa tekniken och vilka nyttor den kan ge oss. Hur löser AI våra stora samhällsproblem och vad behöver våra offentliga organisationer göra för att ta steg i den riktningen?

DIGG:s Anna Eriksson - Digitalisering är en lagsport

DIGG:s Anna Eriksson - Digitalisering är en lagsport

November 1, 2018

Den första september hölls invigningen för Sveriges nyaste myndighet – Myndigheten för digital förvaltning, eller DIGG som den också kallas. Myndigheten har varit efterlängtad då det under lång tid efterfrågats en starkare statlig styrning.

I avsnittet får vi besök av DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson, som berättar om myndighetens roll och hur hon ser på digitaliseringstakten av den offentliga sektorn. Den utmaning vi står inför kan vi endast lösa om vi jobbar tillsammans – för digitalisering är, som Anna beskriver det, en lagsport.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App