Samhällspassion
Niklas Eklöf - Den stora omställningen till en god och nära vård

Niklas Eklöf - Den stora omställningen till en god och nära vård

April 29, 2021

Är du nyfiken på nära vård och hur det går med den stora omställning som sker i regioner och kommuner? I det här avsnittet delar vår nya kollega Niklas Eklöf med sig av erfarenheterna och lärdomarna från sina år i utredningen om en god och nära vård. Vi benar ut begreppen och vad de innebär för den enskilda patienten, om det finns en särskild god och nära vård för barn och unga och vilka som är de viktigaste verktygen för att lyckas i omställningen.

Gabriel Wikström - Från ord till handling i arbetet med Agenda 2030

Gabriel Wikström - Från ord till handling i arbetet med Agenda 2030

June 4, 2020

I vårens andra avsnitt av Samhällspassion intervjuar vi Gabriel Wikström, Sveriges nationella samordnare för Agenda 2030. Samordnarens uppdrag är i stora drag att stötta de olika aktörernas arbete med Agenda 2030 genom att främja och stärka samverkan.

I avsnittet delar Gabriel med sig av sina tankar om vad som krävs för att gå från ord till handling i arbetet med Agenda 2030. Vi pratar bland annat om hur vi behöver tänka kring uppföljning av de globala målen ur ett helhetsperspektiv, vilka områden som Sverige behöver jobba mer med framöver och hur man egentligen får till den samverkan som är så viktigt i arbetet med Agenda 2030.

På grund av rådande omständigheter genomförs intervjun via telefon. Vi hoppas att ni kan ha överseende med hur ljudkvalitén påverkas av detta i avsnittet.

KOMET:s Jon Simonsson - Så blir Sverige ledande inom ansvarsfull digitalisering

KOMET:s Jon Simonsson - Så blir Sverige ledande inom ansvarsfull digitalisering

April 28, 2020

Efter en paus i poddandet så startar vi vårsäsongen med att intervjua KOMET:s, kommittén för teknologisk innovation och etiks, ordförande Jon Simonsson. Kommittén har i uppdrag att lyfta utmaningar som kommer med den tekniska utvecklingen samtidigt som de ska snabba på användningen av ny teknik.

Det blev ett intressant samtal om hur Sverige ligger till på innovationsområdet, hur kommittén har tagit sig an sitt uppdrag och vilka avväganden som behöver göras när offentlig sektor vill testa nya tekniska lösningar. Vi konstaterar att offentlig sektor behöver våga testa mer – men hur ska det gå till och behöver den nationella nivån göra mer för att skapa rätt förutsättningar?  

Andreas Werr och Karin Lönn - Kollektiv förmåga att lösa samhällets svåraste utmaningar

Andreas Werr och Karin Lönn - Kollektiv förmåga att lösa samhällets svåraste utmaningar

July 1, 2019

De stora samhällsutmaningarna blir av alltmer komplex karaktär och ställer allt större krav på involvering av många olika kompetenser. Samverkan har varit på offentlig sektors agenda i många år, men när komplexiteten ökar krävs det ofta mer än måldokument och överenskommelser - det krävs samarbetsskickliga individer. I detta avsnitt diskuterar vi, tillsammans med Andreas Werr och Karin Lönn, samarbete och de utmaningar som kommer med samarbete. Varför är det ofta så svårt att samarbeta? Vad är det som gör att vissa grupper fungerar bättre än andra? Och vad kan man göra för att öka den kollektiva intelligensen i organisationer?

Är du intresserad av Partsrådets satsning på ett hållbart arbetsliv som Andreas pratar om i avsnittet? Mer information hittar ni här: www.hallbartarbetsliv.nu/

RISE:s Anna-Karin Stoltz Ehn - Ett samhälle anpassat för mänskliga värden

RISE:s Anna-Karin Stoltz Ehn - Ett samhälle anpassat för mänskliga värden

May 23, 2019

Under det senaste århundradet har samhällets mått för att mäta välstånd utgått från ekonomiskt tillväxt. Flera faktorer som klimatförändringarna, de växande ekonomiska klyftorna och den ökade psykiska ohälsan har bidragit till att detta perspektiv nu utmanas. Nya Zeeland leder utvecklingen och har som ambition att definiera landets välstånd med värden som godhet, empati och välmående. I det här avsnittet intervjuas Anna-Karin Stoltz Ehn, projektledare på RISE, om vad som aktualiserar frågan just nu, hur vi istället kan mäta värde och på vilket sätt de tagit sig an frågan i stadsbyggnadsprojektet SIGURD.

Göran Lindsjö - AI som möjliggörare för framtidens samhälle

Göran Lindsjö - AI som möjliggörare för framtidens samhälle

April 11, 2019

I detta avsnitt återbesöker vi ett ämne som vi tidigare diskuterat i Samhällspassion. Göran Lindsjö, associerad konsult på Governo, gästar och berättar om artificiell intelligens som möjliggörare för framtidens samhälle.

Vi kan se att diskussionen om AI har rört sig från att fokusera på vad AI är till hur vi kan tillämpa tekniken och vilka nyttor den kan ge oss. Hur löser AI våra stora samhällsproblem och vad behöver våra offentliga organisationer göra för att ta steg i den riktningen?

DIGG:s Anna Eriksson - Digitalisering är en lagsport

DIGG:s Anna Eriksson - Digitalisering är en lagsport

November 1, 2018

Den första september hölls invigningen för Sveriges nyaste myndighet – Myndigheten för digital förvaltning, eller DIGG som den också kallas. Myndigheten har varit efterlängtad då det under lång tid efterfrågats en starkare statlig styrning.

I avsnittet får vi besök av DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson, som berättar om myndighetens roll och hur hon ser på digitaliseringstakten av den offentliga sektorn. Den utmaning vi står inför kan vi endast lösa om vi jobbar tillsammans – för digitalisering är, som Anna beskriver det, en lagsport.

Skolverkets Peter Fredriksson - Skolan i förarsätet för samhällsutvecklingen!

Skolverkets Peter Fredriksson - Skolan i förarsätet för samhällsutvecklingen!

April 26, 2018

Skolans uppgift är svårare än någonsin. Samhällsutvecklingen rusar snabbare än vi kan greppa och en stor del av de som går i skolan idag kommer att arbeta med yrken som ännu inte finns. Och eftersom skolan rustar framtidens medborgare behöver skolan inte bara följa samhällsutvecklingen, utan hela tiden ligga ett steg före den. Hur anpassar skolan sin verksamhet utifrån det – och vad har Skolverket som myndighet för roll i det arbetet? Detta diskuterar vi med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Anne-Marie Eklund Löwinder - Hur förhindrar vi nya IT-skandaler?

Anne-Marie Eklund Löwinder - Hur förhindrar vi nya IT-skandaler?

February 6, 2018

Sommaren 2017 präglades av diskussioner om läckta personuppgifter och outsourcing. För att undvika liknande händelser i framtiden är det viktigt för organisationer att bedriva ett systematiskt arbete med informationssäkerhet. Med oss i dagens avsnitt har vi Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige, som berättar om hur man förhindrar att något händer – och vad man gör om en incident faktiskt skulle inträffa! 

Leif Denti och Karin Hovlin - Innovation och mod

Leif Denti och Karin Hovlin - Innovation och mod

December 11, 2017

I terminens sista avsnitt av Samhällspassion är temat innovation. Vi gästas av Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet, och Governos egen innovationsguru Karin Hovlin. Vi reder bland annat ut skillnaden mellan innovation och ”vanligt” utvecklingsarbete, om den utredningstunga offentliga sektorn verkligen bidrar till ett innovationsvänligt klimat och hur vi får till organisationer som är modiga nog att ta radikala utvecklingssteg.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App